Kí Ức Xám Bạc

Everything has changed

  Quá khứ trôi qua, tựa như sương khói. Đã qua đi có còn lại trong đầu cũng chỉ là sự mờ ảo mơ hồ. Lúc còn nhỏ sinh động trải qua thế nào cũng đã không còn nhớ rõ. Có những bí mật xấu xí đen đúa cố gắng chôn vùi theo năm tháng.… Continue reading Everything has changed

Kí Ức Xám Bạc, Uncategorized

Cái Nắm Tay

"Cô nhớ con." Kể ra cũng khá lâu rồi. Hình như là vào năm 12. Lúc đó đang gục đầu ngủ trong giờ ra chơi. Toàn thân đều khoác lên mấy chữ: " KHÔNG VIỆC QUAN TRỌNG THÌ MIỄN TIẾP!" . . Vậy nên nói chung cũng khá hiệu quả. Đối với những ai không… Continue reading Cái Nắm Tay