Dòng thư chưa gửi

Vài dòng ngắn ngủi về “Đứng Trước Hiên Nhà” của Lãng Diệp.

                 “Tình yêu có lẽ chính là như vậy. Một khi còn hi vọng, trong thâm tâm sẽ đau đớn nhiều lắm. Kỳ thực chỉ cần cảm thấy vô vọng, bất giác tâm tư sẽ nhu hòa đi nhiều, rồi dần dần biến thành bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như lãnh… Continue reading Vài dòng ngắn ngủi về “Đứng Trước Hiên Nhà” của Lãng Diệp.